ฝ่ายขายติดต่อ
081-592-4456
Professional Machinery Services Co., Ltd.
ตัวแทนจำหน่ายรถเครน ZOOMLION
วิสัยทัศน์ของ ProMach
1. ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า
2. สนับสนุนการทำงานของช่างให้ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการทำงาน
3. พนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
บริษัทค้าขายต้องมีกำไรมีขาดทุน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท ProMach คือ
การรักษามาตรฐานการบริการและคุณภาพของอะไหล่ ซื่อสัตย์ จริงใจ
และให้ความสำคัญของลูกค้ามากกว่า “เงิน”
ไม่เอาเปรียบลูกค้า
ไม่เอาเปรียบช่าง
ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน
นั่นคือปฏิญานของพวกเราชาว ProMach

Today
23


This Month
704


Total
166,025