ฝ่ายขายติดต่อ
081-592-4456
All Terrain Crane 150 Tons
  • ความยาวบูม 72 เมตร
  • ความยาวบูม + จิ๊ป 87 , 95 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 75 km/h
  • มิติรถ (L×W×H) 15390×3000×4000 มม.

Today
22


This Month
549


Total
161,372